Ιδιοκτησία: EuroCapital Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΕ

Διευθυντής: Γιάννης Σιάτρας

Διεύθυνση:
Χαλανδρίου 6

153 43 Αγία Παρασκευή

Τηλέφωνο:
210 3242032

e-mail:
i.siatras@gmail.com

eurocapital.gr@gmail.com
xa.eurocapital@gmail.com