Ιδιοκτησία: EuroCapital Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες ΕΕ

Διευθυντής: Γιάννης Σιάτρας

Διεύθυνση:
Μνησικλέους 2

105 56 Αθήνα

Τηλέφωνο:
210 3242032

e-mail:
i.siatras@gmail.com

eurocapital.gr@gmail.com
xa.eurocapital@gmail.com

Η ιστορική εξέλιξη της EuroCapital και του ΧΡΗΜΑ & ΑΓΟΡΑ (1990-σήμερα) (εδώ)