Λόγω της πανδημίας του Covid-19, κάθε σεμινάριο της εταιρίας, αναβάλλεται.

Θα εκδοθεί νέο πρόγραμμα σεμιναρίων, ευθύς μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.